Αναζήτηση

Ημερίδα για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό

Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων │29 Νοεμβρίου 2019 Η commonspace σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερίδα για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό που διοργανώνει, στο πλαίσιο του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού” – “ppCITY”. Παρουσίαση της εξέλιξης του έργου, ομιλίες για το συμμετοχικό σχεδιασμό, εργαστήρια, καλές πρακτικές και άλλα πολλά, την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου στις 15:30-20:00 στον εκθεσιακό χώρο του Σεράφειου του Δήμου Αθηναίων. Συνδιοργάνωση: Συνεταιρισμός Εργαζομένων Sociality Συμμετοχή: GET Ε.Π.Ε., DOTSOFT Α.Ε. Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα: https://ppcity.eu/imerid

12th International Conference HGS - 2019

As part of the dissemination of the research results and publicity of the ppCITY research project, commonspace presents a speech entitled "A Cool Center at Kalama and Avlonos junction. A pilot project of participatory urban design through an e-platform ». Speech by the new researcher, Architect Engineer, Anastasia Christaki at the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society (ICHGS - 2019), on Sunday 3/11 at the School of Rural Surveyors of NTUA. http://www.hellenicgeosociety.org/en/node/494 On the occasion of the pilot implementation that will take place in the neighborhood of Sepolia, commonspace presents the methodology and the participatory planning tools that

12ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε. │Ομιλία για την Πιλοτική εφαρμογή στα Σεπόλια, ppCITY

Στο πλαίσιο διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της δημοσιότητας του ερευνητικού έργου ppCITY, η ομάδα της commonspace παρουσιάζει εισήγηση με θέμα «Ένα δροσερό σημείο στη διασταύρωση Καλαμά και Αυλώνος. Πιλοτικό πρόγραμμα συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας». Η ομιλία γίνεται από τη νέα ερευνήτρια, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναστασία Χρηστάκη στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (ICHGS - 2019), την Κυριακή 3/11 στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων του ΕΜΠ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.hellenicgeosociety.org/el/node/494 Με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή που θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα στη γ

Proposal Approval - "In Athens"

We are pleased to announce the inclusion of our proposal "IN-ATHENS" in the Temporary List of Potential Beneficiaries of Intervention I “Research and Development from Enterprises ”of the 2nd round of the Single Action of State Aid Research, Technological Development & Innovation "RESEARCH - CREATE - INNOVATE '. Commonspace had submitted a research proposal along with Heritage Management e-Society - NGO , Dipylon , Geospatial Enabling Technologies "GET Ltd. "and Melissa Publishing House, entitled "Stories of an Invisible Athens " otherwise "IN-ATHENS ". The project "Stories of an Invisible Athens" or in short "IN-ATHENS "aims to highlight and digitize the ancient and modern cultural heritag

Ένταξη Πρότασης Β’ κύκλου Ερευνώ-Καινοτομώ

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την ένταξη της πρότασής μας "IN-ATHENS" στον Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Η commonspace είχε υποβάλλει ερευνητική πρόταση μαζί με την Heritage Management e-Society - NGO HERMeS, την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Τοπογραφίας ΔΙΠΥΛΟΝ, την Geospatial Enabling Technologies GET Ε.Π.Ε και τον Εκδοτικό Οίκο Μέλισσα - Melissa Publishing House, με τίτλο "Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας" ή αλλιώς "IN-ATHENS". Το έργο Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας «IN-ATHENS» έχει ως στόχο την ανάδειξη και

CoOpenAir Festival 2019

Commonspace participated in the second CoOpenAir Festival organized on October 11-12-13 at the BIOME factory in Thessaloniki. It was a very successful festival that was based on the triptych codecision / co-responsibility / co-organization. There were many cooperative ventures across the country that were able to present their actions, discuss, reflect together and formulate plans for future synergies and networking.Congratulations to the organizing committee! See you soon at the next festival and our next activities together. #socialeconomy #SocialEnterprises #SSEs #festival #VIOME

CoOpenAir Festival 2019

H commonspace συμμετείχε στο δεύτερο CoOpenAir Festival που διοργανώθηκε στις 11-12-13 Οκτωβρίου στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα απόλυτα επιτυχημένο φεστιβάλ που υλοποιήθηκε βασισμένο στο τρίπτυχο συναπόφαση/ συνευθύνη/ συνδιοργάνωση. Συμμετείχαν πάρα πολλά συνεργατικά εγχειρήματα από όλη την χώρα που είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις τους, να συζητήσουν, να προβληματιστούν από κοινού και να διαμορφώσουν σχέδια για μελλοντικές συνέργειες και δικτυώσεις. Συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή! Ραντεβού στο επόμενο φεστιβάλ και στις επόμενες δράσεις μας από κοινού. #socialeconomy #SocialEnterprises #SSEs #ΒΙΟΜΕ #festival

info@commonspace.gr
Ακακίου 1 - 3 & Ηπείρου 60, 10439, Αθήνα
+30 21 3043 4085
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram