Αναζήτηση

Υποστήριξη υποβολών Πράσινου Ταμείου για Φορείς Κ.Αλ.Ο - Α.Μ.Κ.Ε. - Μ.Κ.Ο.

Αναρτήθηκε από τις 2/12/2019 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου του ΥΠ.ΕΝ. με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019». Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι Κοινωφελή Ιδρύματα, Α.Μ.Κ.Ε., Μ.Κ.Ο. και Φορείς Κ.Αλ.Ο. που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής. Η commonspace, με πλούσια εμπειρία στη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας, υποστηρίζει την υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων από τη μορφοποίηση μίας ιδέας και την εύρεση συνεργειών και δικτυώσεων έως και στη διοικητική υποσ

Στην Ημερίδα του ppCITY...

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, η πολύ επιτυχημένη Ημερίδα μας για τον Συμμετοχικό Σχεδιασμό στο πλαίσιο του έργου ppCITY. Εκτός από τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου και τη συμμετοχή πολλών και σημαντικών φορέων της πόλης, άνοιξε μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις συμμετοχικές διαδικασίες σε χωρικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Η commonspace έχει δομήσει ειδική μεθοδολογία σχετική με τον Συμμετοχικό Σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και επιδιώκει την καθιέρωση του αντικειμένου και την εφαρμογή του σε διαφορετικές κλίμακες. Την Ημερίδα διοργάνωσε η commonspace μαζί με τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Sociality. Ευχαριστούμε πολύ το Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

info@commonspace.gr
Ακακίου 1 - 3 & Ηπείρου 60, 10439, Αθήνα
+30 21 3043 4085
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram