Αναζήτηση

Επιχειρηματικό Γεγονός ppCITY

Στην παγκόσμια αγορά υπάρχουν σήμερα ελάχιστες ψηφιακές λύσεις που προσεγγίζουν το εξαιρετικά ενδιαφέρον και δημιουργικό αντικείμενο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού, βασιζόμενες σε επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες, αξιοποιώντας ταυτόχρονα νέες συνδυαστικές τεχνολογίες και δεδομένα. Την έλλειψη αυτή στοχεύουμε να καλύψει η λύση που αναπτύχθηκε στo πλαίσιo του έργου ppCITY και σας προσκαλούμε να σας την παρουσιάσουμε διαδικτυακά την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 στη 13:00 Η πρόσκληση απευθύνεται στο σύνολο των εμπλεκομένων στη διαδικασία του σχεδιασμού (Πολίτες, Κοινωνικές Ομάδες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επαγγελματίες, Μελετητές, Διοίκηση). Διοργάνωση: Geospatial Enabling Technologies για περισσότ

info@commonspace.gr
Ακακίου 1 - 3 & Ηπείρου 60, 10439, Αθήνα
+30 21 3043 4085
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram