Αναζήτηση

ΕΝΑΡΞΗ participatory LAB!

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η COMMONSPACE ξεκινάει την πρωτοβουλία participatory LAB από 1η Ιουνίου 2020. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα ανθρώπων, φορέων και ομάδων που ασχολούνται με το συμμετοχικό χωρικό σχεδιασμό σε διαφορετικές κλίμακες και πεδία (χωροταξία, πολεοδομία, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, αστικές αναπλάσεις, χωρικές στρατηγικές, βιώσιμη κινητικότητα κ.ά.) Την έναρξη της πρωτοβουλίας υποστηρίζει το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Μέτρου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», με τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: participatory LAB: Εργαστήριο Χωρικού, Αστικού και Περιβαλλοντικού Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Το έργο αποσκοπεί στη δη

info@commonspace.gr
Ακακίου 1 - 3 & Ηπείρου 60, 10439, Αθήνα
+30 21 3043 4085
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram