Προσκαλούμε όλες και όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους/ες, να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού μίας σχολικής αυλής στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Μπείτε στη σελίδα:

http://ppcity.eu/thessaloniki/

ολοκληρώστε την εγγραφή σας και συνεχίστε στο project “Σχολική αυλή”. Στη συνέχε...

Σχεδιάζουμε και μιλάμε για τα Σεπόλια μας!

Ευχαριστούμε πολύ το 53ο Λύκειο Αθήνας και τη διεύθυνσή του, για τη φιλοξενία του 1ου εργαστηρίου Συμμετοχικού Σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29/1/2020 στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής της Πλατφόρμας 2 στην Αθή...

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την ένταξη της πρότασής μας "IN-ATHENS" στον Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡ...

Please reload

Featured Posts

Επιχειρηματικό Γεγονός ppCITY

May 4, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts