Οδηγός προτύπων και τυπολογιών διαμόρφωσης προσωρινών στεγασμένων πωλητηρίων στον Δήμο Αθηναίων

1/14

Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή ενός Οδηγού για τον Σχεδιασμό προσωρινών εμπορικών σταθμών στον δημόσιο χώρο της Αθήνας. Η κατηγορία χώρων αφορά σε περίπτερα και κιόσκια / πωλητήρια διαφορετικών τύπων και προϊόντων (όπως ενδεικτικά εφημερίδες-τύπος, κουλούρια, οπωροκηπευτικά, προϊόντα χειροτεχνίας, περίπτερα κ.λπ.)

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν:

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και κατηγοριοποίηση / τυπολόγηση των αναγκών και προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν

  • Ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου και διερεύνηση διεθνών και εγχώριων καλών πρακτικών

  • Διαμόρφωση τυπολογίας των νέων περιπτέρων και των σταθμών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων

Oι αρχές σχεδιασμού που υιοθετήθηκαν αφορούν στα εξής:

  1. Σαφή οριοθέτηση του χώρου πώλησης προϊόντων

  2. Μορφολογική σύζευξη αναφορών με ενσωμάτωση αθηναϊκών τυπολογιών και διεθνών καλών πρακτικών

  3. Ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του σύγχρονου σχεδιασμού και της τεχνολογίας.

  4. Συνδυασμό στοιχείων από τις βραβευμένες λύσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

  5. Ποικιλία τύπων

  6. Χρήση υλικών με αντοχή στη φθορά

  7. Πρόβλεψη κατάλληλων χώρων διαφήμισης

Περιοχή

Δήμος Αθηναίων

 

Έτος

2020

Πελάτης - Χρηματοδότηση

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ)

Ομάδα έργου

Τσάδαρη Σοφία – Υπεύθυνη έργου / Ομάδα Σχεδιασμού

Δημήτρης Πούλιος – Σύνταξη οδηγού / Ομάδα Σχεδιασμού

Βασίλης Τσεσμετζής – Ομάδα Σχεδιασμού