Ολοκλήρωση παραδοτέων 1ου εξαμήνου του έργου ppCity

November 14, 2018

 

Ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα του πρώτου εξαμήνου του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ppCIty – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02901, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,

 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Τα παραδοτέα αυτά είναι:
– Αναφορά λειτουργικών Προδιαγραφών πλατφόρμας και υποσυστημάτων (Π1.2.1)
– Αναφορά επικοινωνιακής στρατηγικής (ενδιάμεσο Παραδοτέο μέρος του Π1.3.1)
– Σχέδιο εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης (Π1.3.2)

 

Οι φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου είναι:
– DOTSOFT A.E.
– GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
– Commonspace
– Sociality Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

info@commonspace.gr
Ακακίου 1 - 3 & Ηπείρου 60, 10439, Αθήνα
+30 21 3043 4085
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle