Η Ελένη Μουγιάκου είναι γεωπόνος Γ.Π.Α., με ειδικότητα Αρχιτεκτονική Τοπίου, MSc Γεωπληροφορικής. Είναι υπ. Διδάκτορ του ΕΜΠ με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και την Ανάλυση Χώρου. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται οι χωρικές σχέσεις, οι μεταβολές, οι συνέχειες και ασυνέχειες του δημοσίου χώρου και των μονάδων του τοπίου,  καθώς και η σχέσεις τους με την περπατησιμότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος και του περιβάλλοντος της πόλης. Η δεκαετής εργασιακή και μελετητική της εμπειρία εστιάζεται στο αστικό και περιαστικό πράσινο, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τα δίκτυα αστικού πρασίνου και τις πράσινες υποδομές. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος μελετών ανάπλασης μεγάλων πάρκων, δημόσιων και ρυπασμένων περιοχών καθώς και σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με διακρίσεις. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά – ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως εξωτερική συνεργάτης της Περιφέρειας Αττικής.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία (από το 2006) στη Διδασκαλία Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και στη συγγραφή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού έχοντας διδάξει επί σειρά ετών στα εξ αποστάσεως σεμινάρια του Εργαστήριου Γεωγραφίας & Ανάλυσης Χώρου της Σχολής Α.Τ.Μ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. και τα τελευταία δυο χρόνια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).

Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης κατηγοριών 25: Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης  Περιβάλλοντος Χώρων και Έργων Πρασίνου και 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες. Είναι ιδρυτικός μέλος της COMMONSPACE, υπεύθυνη υποβολής προτάσεων ευρωπαϊκών και ερευνητικών έργων, ειδική πρασίνου και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τέλος ασχολείται ενεργά με τα θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ελένη Μουγιάκου

info@commonspace.gr
Ακακίου 1 - 3 & Ηπείρου 60, 10439, Αθήνα
+30 21 3043 4085
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram