top of page

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Στο επίκεντρο της προσέγγισης και του οράματός μας είναι η προώθηση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που εμπλέκουν την κοινωνία σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολιτικών και έργων. Δεν πρόκειται μονάχα για τη διαβούλευση επί νόμων ή μελετών αλλά και για μια ουσιαστική, ισότιμη και συμπεριληπτική διαδικασία συμμετοχής και συναπόφασης.

Παρότι στον ελλαδικό χώρο υπάρχει έντονη συμμετοχή της κοινωνίας στην πολιτική ζωή, η εισαγωγή μεθόδων και εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού είναι ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο. Παρόλα αυτά, η commonspace έχει παίξει έναν πρωτοπόρο ρόλο στην είσοδο τέτοιων πρακτικών μέσα από την πλούσια εμπειρία και το ερευνητικό της ενδιαφέρον. Παρέχουμε καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες συμμετοχικού σχεδιασμού σε όλες τις χωρικές κλίμακες και τα διαφορετικά θεματικά αντικείμενα.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός Δημόσιου Χώρου

Οι χρήστες του δημόσιου χώρου, οφείλουν να έχουν λόγο και να εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του. Ο δημόσιος χώρος δεν αποτελεί έναν απλό υποδοχέα των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, αλλά ένα ζωντανό τόπο της κοινότητας και της κοινωνικής ζωής. Τα οράματα, οι ανάγκες και οι προτάσεις των κατοίκων οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του σχεδιασμού.

Πλατφόρμες Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών δίνει τεράστιες δυνατότητες για πλατιά εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στο σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και στη συνολική λειτουργία της πόλης. Ένα από τα πιο σημαντικά και καινοτόμα έργα που συμμετέχει η commonspace είναι το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού- ppCITY» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ερευνώ- Δημιουργώ – Καινοτομώ» της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας.

ppCity logo

Συμμετοχικός Σχεδιασμός σε σχολεία

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον μας για τα σχολικά κτίρια και ειδικά τις σχολικές αυλές. Μέσα από το συμμετοχικό σχεδιασμό ενισχύεται η συλλογικότητα, η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, ενώ ο χώρος του σχολείου αρχίζει να γίνεται όλο και πιο οικείος και λιγότερο εχθρικός.

Τα προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού σε σχολεία αποτελούν μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει εδώ και χρόνια η commonspace, έχοντας λάβει ειδική έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στο 1ο Λύκειο Χανίων

Πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στο 1ο Λύκειο Χανίων

Η σχολική αυλή του 13ου Νηπιαγωγείου και του 7ου Δημοτικού του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποτελεί την πρώτη αυλή σχολείου στη χώρα που έχει κατασκευαστεί πάνω στα σχέδια που διαμορφώθηκαν από το πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2015-2016.

22712273_1631850193501851_96571704896711

Μια ξεχωριστή και απολύτως επιτυχημένη εμπειρία, ήταν το πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Τρικάλων με αντικείμενο τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου μαζί με τους μαθητές- τρόφιμους.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην κλίμακα ενός δημόσιου χώρου ή κτιρίου. Είναι βασικός άξονας για τη διαμόρφωση σχεδίων και στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό, δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες διαβούλευσης αλλά και πολλαπλές μεθόδους συλλογικής αναγνώρισης του τόπου, συνδιαμόρφωσης προτεραιοτήτων και στρατηγικών μεταξύ κατοίκων, ειδικών – επιστημόνων και θεσμικών φορέων καθώς και συμμετοχικού σχεδιασμού των τελικών προτάσεων.

Collaboration of commonspace and “Management Organisation Unit Of Development Programmes SA” for the creation of a development model for Gavdos island through participatory planning

Συμπαραγωγή Δημόσιας Πολιτικής- Επίλυση Συγκρούσεων- Αναζήτηση Συνεργειών

Οι μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρεία γκάμα θεμάτων, ανάλογα με το στόχο και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ως commonspace έχουμε επεξεργαστεί και εφαρμόσει εξειδικευμένες μεθοδολογίες συμμετοχής και διαβούλευσης σε σειρά έργων που σχετίζονται με την παραγωγή δημόσιας πολιτικής, με εργαστήρια συζήτησης και επίλυσης συγκρούσεων (π.χ. σε περιβαλλοντικά ζητήματα), βιωματικά εργαστήρια συνεργειών, διεξαγωγή διαλόγων, word- cafe και άλλα.

bottom of page