Επιστημονική Δημοσίευση Toxic Bios στο Περιοδικό Environmental Justice