Cultural H.ID.RA.N.T. | UIA

Cultural H.ID.RA.N.T. | UIA

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

ppCITY

ppCITY

Gavdos Communities

Gavdos Communities

7o Δημοτικό Αγ. Παρασκευής

7o Δημοτικό Αγ. Παρασκευής

participatoryLAB

participatoryLAB

  • LOCALWATCH - Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου
    ZOOM link below
    03 Νοε, 12:00 μ.μ. – 1:00 μ.μ.
    ZOOM link below
    Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας - LocalWatch» (με κωδικό έργου ΕΕΑ-348), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Active Citizens Fund στην Ελλάδα”, το Vouliwatch σε συνεργασία με την commonspace σας προσκαλεί στην εναρκτήρια συνέντευξη τύπου.