top of page

Εντατικό καλοκαιρινό σεμινάριο στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)


Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων commonspace στηρίζει τις δράσεις διαμοιρασμού της γνώσης και ενδυνάμωσης των διεπιστημονικών αλληλεπιδράσεων, με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Με αυτο το στόχο, επέλεξε τη διεξαγωγή εντατικού καλοκαιρινού σεμιναρίου εκμάθησης σε ανώτερο επίπεδο προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Φορέας Διοργάνωσης / Τόπος: Commonspace Co- op / Αρκαδίου 4, Χολαργός

Εισηγήτρια: Ελένη Μουγιάκου

Συνεργάτες: Θάνος Ανδρίτσος, Δημήτρης Πούλιος

Διάρκεια: 8 συναντήσεις τρίωρης διάρκειας + 1 επαναληπτική συνάντηση το Σεπτέμβριο

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος Συμμετοχής κατ άτομο: 200 ευρώ

Διάρκεια: 16 – 26 /07/2018 (Δυο εβδομάδες, μέρες Δευτέρα - Πέμπτη)

Ώρα: 18:00 – 21:00

Σε ποιούς/ες απευθύνεται το σεμινάριο;

To σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν ενεργό ενδιαφέρον για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα ζητήματα του χώρου, σε φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες και επαγγελματίες όλων γνωστικών αντικειμένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό φορητό υπολογιστή και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη χρήση GIS.

Περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και τις κύριες εφαρμογές τους. Η διδακτική προσέγγιση δίνει έμφαση στη δομημένη και μεθοδολογική επίλυση χωρικών προβλημάτων. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόνομα ένα γεωγραφικό πρόβλημα του ενδιαφέροντός τους.

Το σεμινάριο είναι εντατικό και θα εστιάσει στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και πλούσια πρακτική εξάσκηση

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού GIS ανοιχτού κώδικα (QGIS) καθώς και με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές ψηφιακής ιστορικής χαρτογραφίας.

Για να λάβετε μέρος στο σεμινάριο, κατεβάστε και συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση πατώντας πάνω στο link και στείλτε τη συμπληρωμένη στο mougiakou@commonspace.gr

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων:

1η Συνάντηση: 16-07-2018

Εισαγωγή στα GIS

Εργαστήριο εξοικείωσης με το περιβάλλον του QGIS

2η Συνάντηση: 17-07-2018

Από τον αναλογικό χάρτη στο ψηφιακό υπόβαθρο

Εργαστήριο εισαγωγής χωρικών δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων. Έλεγχος τοπολογίας και διόρθωση. Εργαστήριο γεωαναφοράς ιστορικού χάρτη, ψηφιοποίησης και εισαγωγή διαφορετικών ειδών και τύπων δεδομένων σε ενιαίο υπόβαθρο.

3η Συνάντηση: 18-07-2018

Οργάνωση και εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων

Εργαστήριο εισαγωγής περιγραφικών δεδομένων από διαφορετικά ιστορικά τεκμήρια. Εισαγωγή δεδομένων σε χωρικές βάσεις δεδομένων.

4η Συνάντηση: 19-07-2018

Τι είναι που, πότε και γιατί

Διαχείριση δεδομένων. Θεματικά και χωρικά ερωτήματα. Συμβολισμός διαφορετικών επιπέδων

5η Συνάντηση: 23-07-2018

Γεωεπεξεργασία – Ανάλυση Ι

Χωρική Ανάλυση δεδομένων εφαρμογής.

6η Συνάντηση: 24-07-2018

Γεωεπεξεργασία – Ανάλυση ΙΙ

Χωρική Ανάλυση δεδομένων εφαρμογής.

7η Συνάντηση: 25-07-2018

Παραγωγή ολοκληρωμένου χάρτη

Δημιουργία, προετοιμασία και εκτύπωση χάρτη

8η Συνάντηση: 26-07-2018

Πρακτική εξάσκηση / Ατομική συμβουλευτική

Παρουσιάσεις και συζήτηση προσωπικών περιπτώσεων μελέτης.

Θα πραγματοποιηθεί ένα επαναληπτικό τρίωρο σεμινάριο το Σεπτέμβρη του 2018, όπου θα συζητούν και τα ατομικά θέματα που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο στην εργασία του.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα διδάσκουσας:

Η Ελένη Μουγιάκου είναι γεωπόνος Γ.Π.Α., MSc Γεωπληροφορικής. Είναι υπ. Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και την Ανάλυση Χώρου. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται οι χωρικές σχέσεις, οι μεταβολές, οι συνέχειες και ασυνέχειες του δημοσίου χώρου και των μονάδων του τοπίου, καθώς και η σχέσεις τους με την περπατησιμότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος και του περιβάλλοντος της πόλης. Συμμετέχει στα μαθήματα: «Μέθοδοι και Μεθοδολογίες γεωγραφικής έρευνας» του Δ.Π.Μ.Σ. της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ καθώς και «Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου» του ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ’: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία (από το 2006) στη Διδασκαλία Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και στη συγγραφή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού έχοντας διδάξει επί σειρά ετών στα εξ αποστάσεως σεμινάρια του Εργαστήριου Γεωγραφίας & Ανάλυσης Χώρου της Σχολής Α.Τ.Μ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. και τα τελευταία δυο χρόνια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).

Η πολυετής εργασιακή και μελετητική της εμπειρία εστιάζεται στο αστικό και περιαστικό πράσινο, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τα δίκτυα αστικού πρασίνου και τις πράσινες υποδομές. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος μελετών ανάπλασης μεγάλων πάρκων, δημόσιων και ρυπασμένων περιοχών καθώς και σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με διακρίσεις. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά – ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων commonspace (Αντιπρόεδρος / Ταμίας), υπεύθυνη υποβολής προτάσεων ευρωπαϊκών και ερευνητικών έργων, ειδική πρασίνου και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τέλος ασχολείται ενεργά με τα θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Comments


bottom of page